OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je:

TiaHome s.r.o.

Vihorlatská 54, 040 01 Košice

www.tiahome.cz

IČO: 50778919

DIČ: 2120467316

     IČ DPH: SK2120467316

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 41021/V

Tel. Kontakt: +421 908 859 950

email: [email protected]

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ 

Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně Vaší objednávky.

Pro objednání zboží klikněte myší na nápis vložit do košíku a daný produkt bude umístěn do nákupního košíku. Po závazném potvrzení objednávky obdržíte okamžitě zpětné potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při vyplnění objednávkového formuláře.

Všechny ceny za zboží a služby a veškeré poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny s DPH. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím na straně prodávajícího.

STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY 

Kupující je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit v souladu se zákonem č.102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů do 14 dnů.

Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

Kupujíci může svou objednávku zrušit bez udání důvodu do 14 dnů. Má několik možností:

1)    e-mailem na adresu [email protected], na jehož základě Vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky

2)    telefonicky na tel. č.: +421 908 859 950. Při zrušení objednávky je třeba uvést Vaše jméno, číslo objednávky a název objednaného zboží.

V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

Prodávající má právo zrušit objednávku z důvodu:

1)    vyprodání zásob

2)    nedostupnosti zboží

3)    pokud objednávku není možné závazně potvrdit (chybné telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-mail, atd.)

4)    zboží se již nevyrábí, nedodává, atd.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem.

V případě, že kupující již zaplatil za zrušenou objednávku na zboží část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena do 14 dnů od zrušení objednávky bezhotovostním převodem na jím určený účet. 

Náklady s odstoupením od smlouvy nese zákazník.

Zboží, které nám zasíláte zpět, nezasílejte na dobírku, zásilky nebudou převzaty.

Vzhledem k povaze zboží doporučujeme zasílat zásilky kurýrem na adresu uvedenou v reklamačním formuláři. Formulář na odstoupení se nachází v reklamačním řádu, který je součástí obchodních podmínek.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

Podle zákona 102/2014 S.z. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 1. prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 2. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele
 3. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze.
 4. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.
 5. prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

NERUČÍME

Za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení, příp. jiných technických problémů.

CENY NAŠICH VÝROBKŮ 

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.tiahome.cz jsou platné v době objednání zboží. Slevy a akce platí do vyprodání zásob, pokud není uveden jiný konkrétní termín a konkrétní částka.
Cena zboží je uvedena s DPH, prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny jsou v Českých korunách (Kč).
V ceně zboží není započítáno poštovné.
Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce, a která slouží zároveň jako dodací i záruční list.

1. OBECNÉ

Veškeré Vámi zaslané objednávky jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámili s obecnými ustanoveními internetového obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a také ustanoveními souvisejícími s ochranou osobních údajů.

Objednávky na jednotlivé druhy zboží se realizují formou nákupního košíku (minimální hodnota nákupu není stanovena), ke každé objednávce účtujeme náklady za doručení zboží.

Do objednávkového formuláře uvádějte ve vlastním zájmu přesné a pravdivé údaje.

Prodejce si vyhrazuje právo kontaktovat zákazníka v případě nutnosti ověření nebo upřesnění údajů v objednávce.

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně ceny zboží, platí cena v původní objednávce.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností TiaHome s.r.o, se sídlem Vihorlatská 54, 040 01 Košice, IČO 50778919, DIČ 2120467316, IČ DPH SK2120467316 ( dále jen “provozovatel” nebo “prodávající”) uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.tiahome.cz (dále jen “systém”). VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.tiahome.cz mezi prodávajícím pokud upujúcim. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník . Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu. elektronickou o bjednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.

OBJEDNÁVKA

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí včetně telefonického kontaktu.Všetky přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností   TiaHome, s.r.o.

Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

V našem e-shopu je možné nakupovat i bez registrace. Každý kupující si může zvolit, zda bude nakupovat bez registrace, nebo se zaregistruje. Objednávka je příkazem pro prodávajícího (nás) na realizaci objednaného zboží od kupujícího (Vás). Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové stránky www.tiahome.cz jsou závazné.

2. MOŽNOST PLATBY 

Za objednané zboží můžete zaplatit:

a.) PŘEVODEM nebo hotovostním vkladem na bankovní účet (objednané Zboží třeba uhradit nejpozději do 3 pracovních dny). Název Banky:Fio, a.s. účet: 2502337518. Kód banky 2010. Variabilní symbol se shoduje s ID číslem Vaší objednávky a obdržíte ho v potvrzujícím mailu.

b.) Dobírkou při přebírání zasílky od kurýra.

c.) Online platba kartou – Platební brána Besteron

3.DODACÍ PODMÍNKY

Místo, tj adresa a způsob dodání zboží je v souladu s údaji, které kupující závazně uvedl ve své objednávce.

Objednávka zboží se zpracovává během 1 dne, přičemž o vyřízení objednávky budete informováni e-mailem nebo telefonicky, kdy se objednávka i závazně potvrzuje. Zboží, které je skladem se doručuje standardně do 2 pracovních dnů. Zboží, které se vyhotovuje na objednávku Např. atypické rozměry, nebo zboží, které není skladem, ale se vyhotovuje na objednávku dle požadavků zákazníka doručujeme nejpozději do 15dní.

Zboží se prodávající zavazuje zabalit a odeslat tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na místo odběru, které si kupující uvedl v objednávce. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky.

4. NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Prodávající má právo na náhradu škody (dle ust. § 420 a násl. občanského zákoníku), v případě, že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svou povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm, a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

Při určování výše náhrady škody prodávající bere v úvahu především dopravní náklady to znamená výše dopravních nákladů, která byla přičtena zákazníkovi ke zboží v objednávce. Predajca má právo i účtovať s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, zároveň má právo účtovat si prokazatelně vynaložené prostředky pro expedici zboží.

Zákazníkovi bude odeslána za náhradu škody elektronickou formou, následně i poštou faktura se lhůtou splatnosti 14 dní. Tuto fakturu lze uhradit na účet prodejce nebo poštovní poukázkou.

Pokud se zákazník rozhodne o opětovné zaslání balíku, je povinen uhradit platbu za zboží předem (a také opětovné poštovné) na účet prodejce. V tomto případě mu nebude účtován poplatek za porušení těchto obchodních podmínek.

Pokud zákazník nezaplatí objednávku či poplatek za porušení obchodních podmínek v uvedené lhůtě, na který mu bude vystavena faktura se lhůtou splatnosti 14 dní, bude prodejce nucen vymáhat pohledávku soudní cestou. Zákazník nese plnou odpovědnost za takto vzniklou situaci a v plné výši hradí veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávky: soudní poplatek, náklady právního a exekučního řízení.

Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo jen zčásti.

5. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na internetový obchod www.tiahome.cz, která je pro účely tohoto prohlášení současně správcem osobních údajů (dále jen „správce“) subjektu osobních údajů.

Subjektem osobních údajů je uživatel internetového obchodu www.tiahome.cz, který vyplnil a odeslal objednávku v tomto internetovém obchodě nebo uzavřel kupní smlouvu se správcem.

Při uchovávání osobních údajů dodržuje správce Zákon č.j. 18/2018 Sb. O ochraně osobních údajů a souvisejících norem, jimiž jsou především nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1075/2006 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation – GDPR).

Správce shromažďuje některé níže specifikované osobní údaje, které jsou nezbytné především pro realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu na adrese www.tiahome.cz nebo pro rozvoj nabízených služeb a zdokonalení ovladatelnosti tohoto internetového obchodu, zjednodušení procesu nákupu atd. .

Osobní údaje správce zpracovává v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Správce neshromažďuje žádné citlivé ani zvláštní osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách, náboženském vyznání, zdravotním stavu, sexuální orientaci atď.

Osobní údaje subjektu jsou správcem zpracovávány jako nezbytné pro realizaci práv a povinností plynoucích správci z objednávek a kupních smluv, přičemž objednatelem nebo druhou smluvní stranou je subjekt osobních údajů. Toto se děje na základě nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1999/2006. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které umožňují plnění smlouvy ze strany správce a využití služeb ze strany subjektu údajů, přičemž se jedná o souhlas typu OPT-OUT, případně speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu www.tiahome.cz.

Subjekt osobních údajů udělením speciálního souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a poučený o zákonném zpracování prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, a to zejména:

Právem požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,

Právem požadovat opravu svých osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,

Právem požadovat vymazání svých osobních údajů, případně omezení jejich zpracování,

Právem namítat proti zpracování svých osobních údajů,

Právem na přenosnost svých osobních údajů,

Právem udělený souhlas kdykoli odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,

Právem podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcům k Kontrolnímu úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce je oprávněn pozměnit svou politiku ochrany osobních údajů tak, aby odrážela jeho aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude subjekt vyrozuměn, například. zveřejněním v obchodních podmínkách internetového obchodu www.tiahome.cz.

Všechny osobní údaje získává správce od subjektů osobních údajů na základě dobrovolnosti, s výjimkou údajů potřebných pro doložení daňové a účetní evidence správcem orgánem veřejné moci nebo k plnění závazků.

O vymazání, změnu nebo opravu osobních údajů, nebo odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může subjekt osobních údajů požádat správce emailem na adrese [email protected]

Správce shromažďuje data pouze na základě zákonného důvodu, data nutná k realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv uzavřených se zákazníkem a subjektem osobních údajů v internetovém obchodě www.tiahome.cz. Jedná se o následující údaje, které jsou potřebné k uskutečnění obchodních vztahů a zákonné evidence:

Jméno a příjmení (u firmy také její název, IČO a DIČ),

Adresa bydliště / fakturační adresa,

Dodací adresa,

E-mailová adresa,

Telefonní číslo.

Jiné údaje nebo k jinému účelu, než je zákonný, správce neshromažďuje. V případech, kdy by takové údaje správce shromažďoval, se tak děje na základě uděleného souhlasu ze strany subjektu osobních údajů (např. speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu www.tiahome.cz).

Správce se zavazuje, že nebude svěřené osobní údaje popsané v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě (s výjimkou smluvních zpracovatelů správce) ani pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.tiahome.cz bez souhlasu dotčené osobních údajů. Správce se dále zavazuje k tomu, že na přání subjektu osobních údajů a bez udání důvodu jeho osobní data vymaže z databáze, ale s výjimkou těch, které souvisí s povinností identifikace zákazníka s ohledem na daňovou legislativu a těch, které se nacházejí v době výmazu v zajištěných zálohových databázích správce.

Pokud si kupující přeje zrušit registraci, informuje o tom prodávajícího mailem. Ten následně jeho registraci zruší. V případě, že se kupující rozhodne vymazat svoji mailovou adresu z rozesílací databáze, informuje o tom prodávajícího mailem. Následně o vymazání bude kupující vyrozuměn.

Aktualizování svých údajů může kupující provést kdykoli po přihlášení ke svému účtu.

Kupující při používání internetového obchodu www.tiahome.cz souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm a jeho nákupech ve znění Zákona č.j. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Kupující poskytuje tuto skutečnost na dobu neurčitou a může ji kdykoli odvolat. Souhlas zaniká v době 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu prodávajícímu.

Návrh ustanovení ohledně zpracování osobních údajů pro Partnery

 1. K získávání hodnocení nákupů využíváme službu Biano Star poskytovanou společností Biano s.r.o., 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.
 2. Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel.
 3. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje.
 4. K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 5. Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu.
 6. Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).
 7. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na [odkaz na zásady zpracování osobních údajů ve službě].

Součástí obchodních podmínek je rovněž Reklamačný řád a Ochrana osobních dat (GDPR)

Biano Star

Návrh ustanovení ohledně zpracování osobních údajů pro Partnery
 1. K získávání hodnocení nákupů využíváme službu Biano Star poskytovanou společností Biano s.r.o., 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.
 2. Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel.
 3. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje.
 4. K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 5. Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu.
 6. Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).
 7. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na odkaze.

Názov a adresa organu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia – SOI
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Vrátna 404/3, 040 01 Košice – Staré Mesto-Staré Mesto