ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S NAŘÍZENÍM EU

V souvislosti s obecným evropským nařízením o ochraně osobních údajů (angl. Zkratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjádření souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů v e-shopu www.tiahome.cz. Účelem nařízení GDPR je vyšší míra ochrany Vašich osobních údajů a přehled o jejich zpracování a Vašich právech.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a jednou poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázán a plně ho respektujeme.

1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro účely doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu.

2. OBLAST ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou potřebné pro realizaci objednávek a které nám poskytujete vědomě:

jméno
příjmení
ulice a číslo popisné
poštovní směrovací číslo
město
stát
krajina
telefonní číslo
název společnosti
IČO
DIČ
IČ DPH
e-mailová adresa
Údaje, které nám poskytujete nevědomě:

IP adresa

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (na základě článku č. 431/2002 CFU o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) od poslední realizované objednávky.

4. SOUBORY COOKIES

Pro potřeby přizpůsobení obsahu našeho e-shopu Vašim preferencím používáme soubory Cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které si ukládá náš e-shop do Vašeho webového prohlížeče při jeho návštěvě. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů Cookies, nastavte si vlastní pravidla pro použití Cookies ve webovém prohlížeči na Vašem zařízení. V případě, že zakážete použití souborů Cookies, může být funkčnost e-shopu omezená.

5. WEBOVÁ metrik A ANALYTIKA

Jedná se o konverzní nebo pixelové značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být začleněny v kódu našeho e-shopu a na základě kterých je možná identifikace uživatele pro účely zaznamenání jeho chování a měření návštěvnosti.

Využíváme následující systémy:

Google Anylitics

6. REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ SLUŽBY

V e-shopu používáme mimo vybavení objednávek Vaše kontakty k zasílání reklamních nebo obchodních sdělení. Jedná se o zpracování následujících údajů:

jméno
příjmení
e-mailová adresa

Údaje uživatelů, kteří se přihlásili k odebírání novinek z e-shopu (tzv. Newsletter) jsou odesílány a zpracovávány třetí stranou mimo EU – společností he Rocket Science Group, která provozuje službu Mailchimp a která dodržuje zásady evropského nařízení na ochranu osobních údajů. Dostupné jsou na webové adrese mailchimp.com

7. PRÁVO NA PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Uživatel e-shopu má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.

8. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST DAT

Povinností správce je prodat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost jejich v takto získané podobě prodat jinému správci.

Nástroj pro stažení dat je uživateli dostupný v části “Účet> Ochrana osobních údajů (GDPR)” svého zákaznického účtu.

9. PRÁVO NA OPRAVU DAT

Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených dat požádat správce údajů o opravu. Své údaje si může upravovat v části “Účet” svého zákaznického účtu.

10. PRÁVO NA OMEZENÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, nebo znepřístupnit vybrané osobní údaje, nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.

11. PRÁVO NA VYMAZÁNÍ DAT

Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul zákonný důvod jejich případné archivace. Při požadavku na vymazání údajů budou všechny nenávratně vymazány a související objednávky (pokud existují) anonymizované.

12. PRÁVO NA ZAPOMNĚNÍ

Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání všech odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pokud pominul zákonný důvod jejich případné archivace.

13. PRÁVO VZNÉST

Uživatel má právo vznést proti zpracování osobních údajů, nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

14. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Uživatel má právo podat stížnost orgánu dozoru pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je v rozporu s nařízením GDPR.

15. ZAZNAMENÁVÁNÍ POŽADAVKŮ UŽIVATELE

Provozovatel e-shopu je povinen zaznamenávat všechny požadavky uživatelů v souvislosti se stažením, opravou a vymazáním jeho údajů.

16. ZABEZPEČENÍ OCHRANY DAT

Disponujeme moderními technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných dat před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo jiným možným zneužitím.

V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů Vám nebudeme moci na základě Evropského nařízení o ochraně osobních údajů poskytnout žádné služby.

v Košicích, 21. května 2018